Наші послуги
Обладнання
Зв'язатись

Пожежна сигналізація дозволяє виявити виникнення пожежі на самій ранній стадії його появи, що дозволяє мінімізувати ризик збитків і втрати від займання. Основними принципами побудови системи пожежної сигналізації на об'єкті є її відповідність нормативної документації, яка регламентується будівельними нормами і правилами, а також наявність сертифікату УкрСепро. Головний принцип, з якого варто виходити, - це забезпечення безпеки людей і збереження майна на об'єкті.

 

Це припускає рішення основних завдань, що стоять перед системою пожежної сигналізації, :

 • раннє виявлення пожежі, для можливості ліквідації працівниками об'єкту за допомогою допоміжних засобів, наприклад, вогнегасників або пожежників кран-комплектов;
 • своєчасне сповіщення персоналу на об'єкті з метою правильної організації евакуації і ухвалення рішення по ліквідації займання;
 • ліквідація займання на ранньому етапі для запобігання наслідкам пожежі.

Система автоматичної пожежної сигналізації об'єкту (АПС) виробляє виявлення ознак задимлення і займання з передачею сигналу на пожежний пульт центрального спостереження, а також передачу інформації на пульт пожежної охорони (обласний або місцевий). Пожежна сигналізація будується на базі пожежного приймально-контрольного приладу і пожежних извещателей. Залежно від методики виявлення тривог і способу формування сигналів, системи пожежної сигналізації і извещатели діляться на адресні, неадресні і адресно-аналогові.

Основним параметром якості систем пожежної безпеки є їх надійність. В даному випадку під цим поняттям містить в собі цілий ряд параметрів. Головною серед них є можливість виявлення пожежі на самій ранній стадії і мінімізація помилкових спрацьовувань системи. Якісна система повідомить про займання тільки у тому випадку, якщо для цього буде вагома істинна причина.

На сьогоднішній день найбільш поширені два типи систем пожежної сигналізації: безадресна (звичайна) і адресно-аналогова системапожежної сигналізації.

Безадресні системи пожежної сигналізації самі прості, дешеві і найбільш поширені. Вони застосовуються в основному на невеликих об'єктах, в межах якого немає необхідності знати адресу де спрацював сповіщувач і не потрібно управляти іншими інженерними системами. Недоліки систем цього типу:

 • необхідність встановлення не менше 2 сповіщувачів на приміщення;
 • ймовірність помилкових спрацьовувань;
 • обмежені можливості по управлінню обладнанням пожежної автоматики і т.д.

Адресно-аналогова система пожежної сигналізації є найббільш досконалими, мають добре розвинені функціональні можливості, мають надійність і гнучкість. Основна відмінність адресно-аналогових систем від інших у тому, що вони дозволяють визначити не тільки зону, але і точну адресу де спрацював сповіщувач.

Принцип роботи адресно-аналогових систем полягає в безперервному опитуванні всіх адресних пристроїв, що відстежують змінипараметрів задимленості, температури, стану пристроїв пожежної автоматики і т.д. ППКП аналізує отримані з різних приміщень дані,усереднюючи кілька послідовних результатів, проводить оперативний аналіз контрольованих параметрів в кожному приміщенні. Маючисукупністю результатів вимірювань, ППКП робить аналіз їх зміни в часі, наприклад обчислює похідну зміни температури і таким чином визначає швидкість її зростання. У адресно-аналогових системах використовуються алгоритми обробки інформації, що забезпечуютьраннє виявлення спалаху при відсутності помилкових спрацьовувань. Всі ці переваги дозволяють використовувати адресно-аналоговісистеми для реалізації самих складних алгоритмів керування будь-якими інженерними системами пожежної автоматики.

Переваги адресно-аналогових систем - це можливість захисту великих площ. Крім того, адресно-аналогові системи можна об'єднувати в мережу. Такі системи здійснюють самостійний контроль працездатності всіх пристроїв, автоматично можуть регулюватипоріг чутливості в пожежних сповіщувачів, попереджати обслуговуючий персонал про запиленості або несправності сповіщувачів. Описані вище можливості адресно - аналогових систем роблять їх єдиним можливим рішенням для захисту великих об'єктів, висотних будівель, торгових центрів, готелів, тощо.

Пожежні сповіщувачі призначені для отримання інформації про стан контролюємих ознак пожежі на охороняємому об’єкті.

Пожежні сповіщувачі поділяють на ручні та автоматичні.

Ручні сповіщувачі – призначені для передачі інформації про пожежу по лінії зв’язку на технічні засоби оповіщення за допомогою людини, яка виявила пожежу.

Автоматичні пожежні сповіщувачі – перетворюють контролюєму ознаку пожежі в електричний сигнал, який передається по лінії зв’язку на технічні засоби оповіщення автоматично.

Автоматичні пожежні сповіщувачі по виду контролюємої ознаки пожежі поділяють на :

 • Теплові (реагують на зміну температури оточуючого середовища)
 • Димові (реагують на зміну оптичної щільності середовища)
 • Світлові (реагують на зміну рівня світлового випромінення)
 • Комбіновані (реагують на декілька параметрів одночасно)

Групи автоматичних пожежних сповіщувачів :

 • Максимальні – спрацьовують при досягненні контролюючим параметром визначеної величини.
 • Диференційні – реагують на швидкість зміни контролюємого параметру
 • Максимально-диференційні – реагують як на досягнення контролюючим параметром заданої величини, так і на швидкість його зміни

Основні характеристики пожежних сповіщувачів:

 • Поріг спрацювання – мінімальна величина контролюємого параметру при якій спрацьовує сповіщувач
 • Інерційність – час від початку дії контролюємого параметру на сповіщувач до моменту його спрацювання
 • Зона дії – площа підлоги (стелі), на якій встановлений один сповіщувач. В залежності від висоти встановлення, горючого завантаження приміщення зона дії може змінюватись. В технічній документації вказується максимальна зона дії, перевищення якої приводить до втрати ефективності системи сигналізації.
 • Надійність – властивість пожежного сповіщувача зберігати працездатний стан призначений час в визначених (певних) умовах експлуатації.
 • Конструктивне виконання – звичайне, морське, тропічне та вибухобезпечне – для різних умов експлуатації.

Наша компанія виконує роботи з проектування, монтажу та технічного обслуговування пожежної сигналізації комплексно, із здачею виконаних робіт органам пожежного нагляду.


На сайті 239 гостей та користувачі відсутні

Перегляди статей
156484