Наші послуги
Обладнання
Зв'язатись

Основні завдання систем пожежогасіння це - Запобігти, обмежити розвиток пожежі, загасити її, а також захистити від пожежі людей і матеріальні цінності. Ці  системи працюють за принципом ручного, електричного та пневматичного пуску і є сукупністю стаціонарних технічних засобів для гасіння осередків пожежі за рахунок випускання вогнегасної речовини (води, піни низької, середньої або високої кратності, інертних газів, хладону, вуглекислого газу, аерозолю). 

Пожежна сигналізація дозволяє виявити виникнення пожежі на самій ранній стадії його появи, що дозволяє мінімізувати ризик збитків і втрати від займання. Основними принципами побудови системи пожежної сигналізації на об'єкті є її відповідність нормативної документації, яка регламентується будівельними нормами і правилами, а також наявність сертифікату УкрСепро. Головний принцип, з якого варто виходити, - це забезпечення безпеки людей і збереження майна на об'єкті.

Системи оповіщення людей про пожежу та керування евакуацію людей (СОУЕ) на даний момент стали невід'ємною частиною більшості будинків різного призначення.

Головне призначення охоронної системи (охоронній сигналізації) полягає в оперативному і гарантованому сповіщенні господарів або правоохоронні служби про несанкціоноване проникнення в приміщення, що охороняються. Рішення даної задачі можливе тільки при грамотному оснащенні об'єкту охорони сучасними високонадійними технічними засобами охоронної сигналізації.

 Системи спостереження, контролю і охорони призначені для виявлення, розрізнення і/або ідентифікації об'єкту контролю. 


На сайті 189 гостей та користувачі відсутні

Перегляди статей
156448